Llofnodi Llyfrau a digwyddiadau y cyfryngau

Mae Gwasanaeth Diogelwch Silwraidd wedi blynyddoedd lawer brofiad o cydbwyso disgwyliad y cyhoedd i gael mynediad at eu hoff person enwog yn ogystal a sicrhau diogelwch a chwyrideb i'r person enwog. Byddwn yn diogelu delwedd ac asedau y cwmni cynnal drwy gweithio mewn modd proffesiynol bob amser. Mae swyddogion diogelwch yn cael eu briffio'n dda ymlaen llaw ar brotocolau diogelwch yn cynnwys llwybrau ymadael a chynlluniau wrth gefn. Byddwn yn cysylltu â rheolaeth yr enwog ar y diwrnod i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu a bod cyfrinachedd y cleient yn cael ei ddiogelu bob amser.

Mae hyn i gyd yn cael ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth â phob deiliaid y fantol.

Mae proffilio o'r gynulleidfa y digwyddiad o flaenoriaeth uchel er mwyn sicrhau y gallwn ni os bydd angen gweithredu cynlluniau ymateb, ond yn bwysicach sicrhau bod y cyhoedd yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu gwerthfawrogi, ac yn mwynhau'r profiad cyfan.

Mae swyddogion diogelwch wedi eu trwyddedu i safon SIA, wedi eu hyfforddi mewn cymorth iechyd cyntaf, ymwibodaeth iechyd a diogelwch, ac yn gallu nodi a delio â phobl sy'n agored i niwed a gellir ddarparu cymorth lle nodir.

Gyda'n dull rhagweithiol o ddiogelwch, gall ein gwasanaethau fod yn gwbl addasol i ddiwallu anghenion newidiol ar y diwrnod.

Gallwch ddibynnu arnom i sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Cysylltu â Ni

Llofnodi Llyfrau a digwyddiadau y cyfryngau

Diogelwch Llofnodi Llyfrau

 • Sesiynau llofnodi llyfrau a digwyddiadau yn y cyfryngau a gwmpesir
 • Proffilio o'r gynulleidfa digwyddiad i sicrhau ymdriniaeth ddigonol
 • Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi y tu hwnt i lefelau SIA gofynnol
 • Hyblyg ac yn llawn addasol i anghenion sy'n newid

Ein Gwasanaethau

 • Staff DrwsStaff Drws - Goruchwylwyr drysau wedi'u hyfforddi'n iawn i ofalu am eich lleoliad a cwsmeriaid gwerthfawr.
 • Gwarchodwyr SafleGwarchodwyr Safle - Diogelwch Safle ac asesu risg proffesiynol, gwasanaethau pwrpasol ar gael ar gais.
 • Atal ColledAtal Colled - Diogelu asedau gwerthfawr rhag colled neu ddifrod ag arbenigedd a gwybodaeth y tu allan.
 • Diogelwch GwestyDiogelwch Gwesty - Cadwch eich cwsmeriaid yn teimlo'n saff a diogel, tra'n cadw archwilwyr yn hapus.
 • DigwyddiadauDigwyddiadau - Byddwch yn ddiogel yn y wybodaeth bod eich digwyddiad yn boed yn fach neu'n fawr mewn dwylo da.
 • Diogelwch Llofnodi LlyfrauDiogelwch Llofnodi Llyfrau - No matter the location we will ensure book signings go smoothly for both the celebrity and attendees.
 • Diogelwch Ffilm a TheleduDiogelwch Ffilm a Theledu - Working with productions teams from start to finish we can guarantee a professional and efficient service for any production location.