Telerau Defnyddio

Gwasanaethau Diogelwch Silurian Cyf. - Termau Gwasanaeth

Fan yma gorwedd y telerau ac amodau ar gyfer y wefan hon a Diogelwch Silurian. Lle mae'r term "ni" yn cael ei ddefnyddio mae hyn yr un fath â "Diogelwch Silurian".

Fel cwsmer o Diogelwch Silurian rydych yn cytuno i'r holl amodau a nodwyd ar y dudalen hon heb unrhyw eithriadau. Os ydych yn dymuno holi unrhyw beth, yna cysylltwch â ni.

Taliad Hwyr neu Anstatudol ar gyfer Gwasanaethau

Rydym yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a ddarparwn os yw'r taliad wedi disgyn i ôl-ddyledion. Byddwn bob amser yn ceisio cysylltu â chwsmeriaid i ganiatáu i unrhyw ôl-ddyledion gael eu setlo. Fodd bynnag, os nad yw cynnig ar ddod o fewn amserlen resymol rydym yn cadw'r hawl i derfynu cyfrifon a gwasanaethau heb unrhyw rybudd pellach.

Rydym yn ystyried amserlen resymol i fod yn 14 diwrnod ar ôl taliad yn ddyledus.

Ni fydd ad-daliadau yn cael ei roi ar gyfer unrhyw dalu yn rhannol ar gyfer y gwasanaeth (au) os bydd sefyllfa o'r fath yn digwydd.

Canslo

Os ar unrhyw adeg nad ydych yn fodlon ar eich gwasanaeth neu os ydych yn syml yn dymuno canslo, rydym yn cynnig proses syml ac yn hawdd i'w dilyn. Cysylltwch â ni drwy un o'r sianeli cymorth arferol fel y rhestrir ar y dudalen gyswllt a rhoi gwybod i ni ydych yn dymuno canslo eich gwasanaeth. Yna byddwn yn gofyn i chi ychydig o fanylion i gadarnhau eich hunaniaeth fel perchennog cyfrif cyn i unrhyw gamau yn cael eu cymryd.

Angen mwy o wybodaeth neu gymorth?

Os oes gennych unrhyw broblemau gydag unrhyw wasanaeth a ddarperir gan Diogelwch Silurian, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.